Paratonerler,  Faraday Kafesi gibi yıldırımdan korunma tesisatları ile elektrik

ve topraklama tesisatlarının Ve Trafoların , tüzük ve şartnameler gereği yılda

en az bir defa kontrol edilmelidir.

·         PARATONER PERİYODİK KONTROLLERİ

·         TRAFO BAKIMLARI PERİYODİK KONTROLLERİ

·         TRAFO YAĞ TESTLERİ

·         TRAFO KESTİRİMCİ VE ÖNLEYİCİ BAKIMLARI VE RAPORLANMASI

 

UA-226511789-1